Formacja Fal Elliota

Fale Elliotta to system powtarzających się formacji odkryty przez Ralpha Nelsona Elliotta. Elliott odkrył w sumie 13 wzorów, ale wzór 5-3 składający się z 8 fal jest uważany za podstawowy.


Zgodnie z teorią fal Elliotta, fale dzielą się na „Motyw” i „Korekta”. Fale motywacyjne to ruchy cenowe, które pokrywają się z kierunkiem głównego trendu, Fale korekcyjne to ruchy przeciwne do głównego trendu. Na powyższym zrzucie ekranu fale motywacyjne to (1), (3), (5), (a) i (c), a fale korekcyjne to (2), (4) i (b). Ponadto, według Elliotta, każdą falę motywacyjną podstawowego modelu można przedstawić jako pięć mniejszych fal, a każdą falę korekcyjną jako trzy. Zatem podstawowy model 5-3 można przedstawić jako 2 fale o wyższym poziomie i jako 34 fale o niższym poziomie.

Wskaźnik wykresu formacji Fal Elliota jest skonfigurowany do rozpoznawania najczęstszych wzorów fal, które są zbudowane zgodnie z następującymi zasadami:

Impuls (Fala motywu):

 1. Struktura fal: 5-3-5-3-5
 2. Fala 2 nie znosi więcej niż 100% długości fali 1
 3. Fala 3 przesuwa się poza koniec fali 1
 4. Fala 3 nie może być najkrótsza spośród fal 1, 3 i 5
 5. Fala 4 nie wykracza poza poziom fali 1

ZigZag (Fala korekcyjna):

 1. Struktura fal: 5-3-5
 2. Fala b jest krótsza niż a
 3. Fala c wykracza poza poziom fali a

Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu formacji, warunkowo dzieląc je na dwa poziomy poprzez zagnieżdżanie (fale główne i fale podrzędne). Punkty początkowe i końcowe fal w znalezionych formacjach są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami obrotu. Następnie wskaźnik sprawdza reguły impulsu i zygzaka i rysuje formacje, które wychwytują ruchy cen o największej amplitudzie.

Następujące oznaczenie służy do wskazania poziomu, do którego należy fala:

Główne fale: (1), (2), (3), (4), (5), (a), (b), (c)< /p>

Podfale: 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c

To oznaczenie nie odpowiada historycznym poziomom teorii fal Elliotta; jest warunkowy. Wyświetla poziom zagnieżdżenia formacji.

Kiedy formacja jest w trybie W toku , wskaźnik tworzy jak najwięcej fal na podstawie osi i wykorzystuje lokalne ekstremum (najwyższe maksimum lub najniższe minimum) do zbudowania ostatniej fali. Jeśli ta ostatnia fala nie uzupełni wzoru, wskaźnik rysuje możliwe projekcje następnej fali za pomocą proporcji Fibonacciego. W zależności od długości fali 3, fala 5 będzie rzutowana albo z fali 1, albo z wysokości ruchu pierwszych trzech fal. Projekcje fali C są tworzone na podstawie długości fali A. Wszystkie inne projekcje są obliczane na podstawie poprzedzającej je fali. Minimalna liczba fal we wzorcu w toku to 3.

Alerty:

 • Nowa formacja. Uruchamia się w momencie pojawienia się na wykresie nowej formacji lub w przypadku odbudowania narysowanej wcześniej formacji i jednoczesnej zmiany położenia dwóch lub więcej punktów. Nie bierze się pod uwagę przebudowy pierwszego punktu wzoru.
 • Nowa Potencjalna Fala. It is triggered when a new forming wave is added to a previously found pattern, or when the last formed wave is rebuilt to a new point and becomes forming again. 
 • Uformowana Fala. Uruchamia się, gdy uformuje się którakolwiek z fal tworzących formację. 

Wejścia:

 • Odwrócona formacja — ta flaga umożliwia zmianę kierunku formacji, wyszukiwanie impulsu w trendzie spadkowym i zygzaka w trendzie wzrostowym.
 • W toku  — umożliwia wyszukiwanie niekompletnych formacji, które są w trakcie tworzenia.
 • Typ długości — sposób obliczania długości fali podczas sprawdzania zasad konstrukcji formacji:
 • Bezwzględny — długość fali jest obliczana jako różnica w cenie między punktem początkowym i końcowym fali.
 • Procent — długość fali jest obliczana jako procentowa zmiana ceny między punktem początkowym i końcowym fali.
 • Pokaż projekcje  — włącza możliwe projekcje przyszłych fal w trybie W toku.

Ważna uwaga:

Po otrzymaniu nowych danych wskaźnik aktualizuje się i wyjaśnia wcześniej znalezione formacje. Zmiana jakichkolwiek ustawień wskaźnika prowadzi do jego całkowitego przeliczenia. Wynik może się różnić