Formacja Fal Elliota

Fale Elliotta to system powtarzających się formacji odkryty przez Ralpha Nelsona Elliotta. Elliott odkrył w sumie 13 wzorów, ale wzór 5-3 składający się z 8 fal jest uważany za podstawowy.


Zgodnie z teorią fal Elliotta, fale dzielą się na „Motyw” i „Korekta”. Fale motywacyjne to ruchy cenowe, które pokrywają się z kierunkiem głównego trendu, Fale korekcyjne to ruchy przeciwne do głównego trendu. Na powyższym zrzucie ekranu fale motywacyjne to (1), (3), (5), (a) i (c), a fale korekcyjne to (2), (4) i (b). Ponadto, według Elliotta, każdą falę motywacyjną podstawowego modelu można przedstawić jako pięć mniejszych fal, a każdą falę korekcyjną jako trzy. Zatem podstawowy model 5-3 można przedstawić jako 2 fale o wyższym poziomie i jako 34 fale o niższym poziomie.

Wskaźnik wykresu formacji Fal Elliota jest skonfigurowany do rozpoznawania najczęstszych wzorów fal, które są zbudowane zgodnie z następującymi zasadami:

Impuls (Fala motywu):

  1. Struktura fal: 5-3-5-3-5
  2. Fala 2 nie znosi więcej niż 100% długości fali 1
  3. Fala 3 przesuwa się poza koniec fali 1
  4. Fala 3 nie może być najkrótsza spośród fal 1, 3 i 5
  5. Fala 4 nie wykracza poza poziom fali 1

ZigZag (Fala korekcyjna):

  1. Struktura fal: 5-3-5
  2. Fala b jest krótsza niż a
  3. Fala c wykracza poza poziom fali a

Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu formacji, warunkowo dzieląc je na trzy poziomy wzdłuż maksymalnej długości. Punkty początkowe i końcowe fal w znalezionych formacjach są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami zwrotnymi. Jeśli nie ma odpowiedniego poziomu dla punktu początkowego lub końcowego całej formacji, wskaźnik wykorzystuje odpowiednio wartości: najwyższy szczyt najwyższą i najniższy dołek dolną. Następnie wskaźnik sprawdza reguły impulsów i zygzaków i rysuje formacje, które należą do najdłuższych i najbardziej pasujących (w oparciu o formacje podfalowe) spośród tych, które początkowo znalazł algorytm.

Poniższe oznaczenie służy do wskazania poziomu, do którego należy fala:

PoziomPięć (Fala motywu)Trzy (Fala korekcyjna)
LargeI, II, III, IV, VA, B, C
Medium(1), (2), (3), (4), (5)(a), (b), (c)
Low1, 2, 3, 4, 5a, b, c

To oznaczenie nie odpowiada historycznym poziomom teorii fal Elliotta; to jest warunkowe. Wyświetla długość lub poziom zagnieżdżenia formacji.

Wejścia:

Źródło- Źródło wyszukiwania podstawowego.

Odwróć formację- Ta flaga umożliwia zmianę kierunku formacji, wyszukiwanie impulsu w trendzie spadkowym i zygzaka w trendzie wzrostowym.

Typ długości - Jak obliczana jest długość fali podczas sprawdzania zasad budowy formacji:

Absolute - długość fali jest obliczana jako różnica w cenie między punktem początkowym i końcowym fali.

Procent - długość fali jest obliczana jako procentowa zmiana ceny między punktem początkowym i końcowym fali.

Ważna uwaga:

Po otrzymaniu nowych danych wskaźnik aktualizuje i wyjaśnia wcześniej znalezione formacje. Zmiana jakichkolwiek ustawień wskaźnika prowadzi do jego całkowitego przeliczenia. Wynik może różnić się od oczekiwanego.