Formacja podwójnego szczytu

Podwójny szczyt to formacja odwrócenia utworzona przez dwa kolejne szczyty na tym samym poziomie (dozwolona jest niewielka różnica wartości) i pośredni dołek między nimi. Oczekuje się, że po tym jak cena ponownie osiągnie poziom pierwszego szczytu, a następnie odwróci się i spadnie poniżej poziomu pośredniego dołka, spadek będzie kontynuowany o mniej więcej różnicę między szczytami i dołkami.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Wzór składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi to pozioma linia poprowadzona przez minimum pośrednie. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 5), znajdują się w osiach 5/5. Punkt 5 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie In Progress wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Drugi szczyt takiego wzoru może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formację uważa się za utworzoną, gdy po pojawieniu się drugiego szczytu cena (zamknięcie) spada poniżej linii dekoltu. Kropkowana pozioma linia, która kończy się etykietą Target, wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. W miarę pojawiania się nowych słupków linia rozciąga się w prawo do ostatniego słupka, aż status wzoru zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan wzoru. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 3 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie przekroczyła drugiego szczytu.
  • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i przekroczyła drugi szczyt.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, pierwszeństwo ma ten, którego status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, wówczas formacja zostanie wyświetlona na wykresie, w którym wartości cen wierzchołków są najbardziej podobne, czyli dokładniejsze.

Wejścia:

  • Wysokość trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości samej formacji. Wysokość wzoru to różnica w cenie pomiędzy maksimum szczytów a pośrednim minimum. Wartość procentowa.
  • Drugie miejsce – Określa, które wzorce mają być wyświetlane w odniesieniu do tego, czy drugi wierzchołek pierwszego wierzchołka znajduje się powyżej Wyżej, czy poniżej Dolnego. Jeśli wybrano Oba, zostaną wyświetlone wszystkie wzory.
  • Dopuszczalne odchylenie – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości blatów. Wysokość szczytu obliczana jest od minimum pośredniego. Wartość procentowa.
  • W toku – Wyszukaj wzorce, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.