Formacja podwójnego szczytu

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Podwójny szczyt to formacja odwrócenia utworzona przez dwa kolejne szczyty na tym samym poziomie (dozwolona jest niewielka różnica wartości) i pośredni dołek między nimi. Oczekuje się, że po tym jak cena ponownie osiągnie poziom pierwszego szczytu, a następnie odwróci się i spadnie poniżej poziomu pośredniego dołka, spadek będzie kontynuowany o mniej więcej różnicę między szczytami i dołkami.

Wskaźnik wyszukuje wzorce na ostatnich 600 słupkach. Wzór składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) i linii szyi (Neck Line). Linia szyi to pozioma linia poprowadzona przez minimum pośrednie. Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej, z wyjątkiem ostatniej (punkt 5), znajdują się w osiach 5/5. Punkt 5 znajduje się na przecięciu ostatniej linii ceny z linią szyi. W trybie In Progress wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Drugi szczyt takiego wzoru może nie znajdować się w osi obrotu, a tworzące go linie cenowe będą przerywane.

Formację uważa się za utworzoną, gdy po pojawieniu się drugiego szczytu cena (zamknięcie) spada poniżej linii dekoltu. Kropkowana pozioma linia, która kończy się etykietą Target, wskazuje oczekiwany poziom ceny po utworzeniu formacji. W miarę pojawiania się nowych słupków linia rozciąga się w prawo do ostatniego słupka, aż status wzoru zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan wzoru. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

 • Oczekiwanie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie przekroczyła drugiego szczytu.
 • Osiągnięto. Cena osiągnęła oczekiwany poziom.
 • Niepowodzenie. Cena nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i przekroczyła drugi szczyt.
 • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić stanu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, pierwszeństwo ma ten, którego status to Oczekiwanie . Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie, wówczas formacja zostanie wyświetlona na wykresie, w którym wartości cen wierzchołków są najbardziej podobne, czyli dokładniejsze. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze wzorem o innym statusie.

Alerty:

 • Nowa formacja. Uruchamia się, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję pierwszego szczytu lub pośredniego minimum.
 • Utworzona formacja. Uruchamia się, gdy po pojawieniu się drugiego szczytu pojawi się słupek, który zamknął się poniżej linii szyi.

Wejścia:

 • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
 • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
 • Wysokość Trendu – Ustawia wymaganą wysokość trendu poprzedzającego formację względem wysokości głowy. Wysokość głowy obliczana jest jako różnica między wartością ceny czopu, w którym znajduje się głowa, a liniami szyi na tym samym słupku. Wartość procentowa. 
 • Drugi Szczyt – Określa, które formacje mają być wyświetlane w odniesieniu do tego, czy drugi szczyt pierwszego wierzchołka znajduje się powyżej Wyżej, czy poniżej Niżej . Jeśli wybrano opcję Oba, zostaną wyświetlone wszystkie formacje.
 • Dopuszczalne odchylenie – Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości wierzchołków. Wysokość wierzchołka obliczana jest od minimum pośredniego. Wartość procentowa.
 • W toku – Wyszukaj formacje, które nie zostały jeszcze w pełni uformowane.