Formacja byczej flagi

Bycza flaga to formacja wykresu analizy technicznej, która sugeruje kontynuację głównego trendu po korekcie. Główny trend tworzy maszt, a korekta tworzy równoległy kanał flagi. Oczekuje się, że po przebiciu się przez równoległy kanał flagi w górę, dalszy wzrost cen będzie w przybliżeniu równy wielkości masztu.

Odwrócenie byczej flagi skutkuje stworzeniem innej formacji: Niedźwiedziej flagi:


Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu dopasowań z danym szablonem 5 punktów. Punkty znalezione przez wskaźnik są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami pivota. Po ich odnalezieniu wskaźnik sprawdza, czy punkty są zgodne z zasadami wzorca i określonym maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem.


W przedziale między punktami 2 i 5 cena może przecinać linie flagi z 'high' i 'low', ale nie z 'close' lub 'open'. Największe nienakładające się flagi spośród znalezionych formacji, które pasują do powyższego opisu, są rysowane na wykresie.


Wejścia:


Odwróć formację -Odwróć formację, aby wyszukać niedźwiedzią flagę.


Źródło - Źródło wyszukiwania podstawowego.


Dopuszczalne odchylenie- Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktów flagi od równoległych linii kanałów. Jest obliczany jako procent wysokości kanału.