Jak wyświetlić wartości wskaźników ekonomicznych na wykresie?

Aby wyświetlić wskaźnik na wykresie, musisz wpisać jego identyfikator w wyszukiwarce symboli. Identyfikator składa się z dwuliterowego kodu kraju (zgodnie z ISO 3166-1 alfa-2), po którym następuje nazwa skrócona wskaźnika.

Na przykład indentyfikator USGDP oznacza PKB z USA:

USA - kod kraju

GDP - nazwa skrócona (Gross Domestic Product)

Możesz również znaleźć dane ekonomiczne dzięki wyszukiwaniu po prefiksie ECONOMICS:

albo przez wybranie ECONOMICS w zakładce "źródło":

Pełną listę dostępnych wskaźników można znaleźć tutaj.