Symbole na mojej liście obserwowanych nie mają rysunków, które wykonałem na wykresach

Układy i wykresy nie są w żaden sposób połączone z listami obserwowanych. Ogólnie listy obserwowanych można traktować jako oddzielne widżety, które obejmują całe konto, a nie należą do konkretnego wykresu lub układu. Oznacza to, że możesz przełączyć się na inny układ – który jest zasadniczo innym obszarem roboczym dla twoich wykresów i analizy handlowej (więcej na ten temat poniżej) – ale listy obserwowanych pozostaną nienaruszone, zobaczysz je po prawej stronie w bocznym pasku narzędzi.

 

Teraz o układach. Jak już wspomniano, układy to w zasadzie oddzielne obszary robocze, które można porównać do kartek papieru lub dokumentów w folderze. Wyświetlają ostatni symbol, który rysowałeś, gdy patrzysz na listę układów, ale nie są w żaden sposób powiązane z tymi symbolami. Nie ma znaczenia, czy nazwałeś swój układ po symbolu rozpoznanym na wykresie i dlatego uważasz, że teraz powiązałeś go z tym symbolem. Nie, układy i wykresy/symbole nie są w ten sposób połączone.

 

Różne symbole/wykresy nie są różnymi "dokumentami"; to wnętrza należące do jednego i tego samego dokumentu, jednego układu. Wyobraź sobie, że masz jeden dokument Google i otwierasz go w dwóch kartach przeglądarki lub na dwóch różnych komputerach. To samo można zastosować do naszych układów. Tak naprawdę nie musisz zapisywać 10 różnych układów, chyba że potrzebujesz na przykład 10 różnych wykresów tego samego symbolu.

 

Tak więc listę zapisanych układów można znaleźć tutaj:

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o układach i sposobie zapisywania wielu wykresów dla jednego symbolu, zapoznaj się z tym artykułem.