Co mam zrobić, jeśli aplikacja ulegnie awarii po uruchomieniu?

Niewielka część naszych użytkowników napotkała problem, gdy pulpit TradingView w systemie Windows ulega awarii w ciągu 30 sekund po uruchomieniu. Oto, co już wiemy o tym problemie:

  • System operacyjny, którego dotyczy problem — Windows 11 po aktualizacji z Windows 10, głównie wersja Home.
  • Urządzenia, których dotyczy problem - głównie laptopy.
  • Wyłączenie akceleracji sprzętowej dla aplikacji rozwiązuje problem z awariami

Jak wyłączyć akcelerację sprzętową

TradingView Desktop w systemie Windows ma domyślnie włączoną akcelerację sprzętową. Tak więc pierwszym krokiem będzie uruchomienie aplikacji za pomocą wiersza polecenia systemu Windows. Drugim krokiem będzie wyłączenie akceleracji sprzętowej w ustawieniach aplikacji. Zauważ, że poniższa instrukcja dotyczy tylko wersji 2.5.0

Teraz trochę bardziej szczegółowo

1. Uruchom wiersz polecenia z menu Start

2. Skopiuj i wklej następujy tekst w wierszu polecenia (cały jeden wiersz) i uruchom go, naciskając klawisz Enter

cd C:\Program Files\WindowsApps\TradingView.Desktop_2.5.0.4866_x64__n534cwy3pjxzj & TradingView.exe --disable-gpu --force-cpu-draw

3. TradingView Desktop powinien już działać. Rozwiń menu aplikacji, przejdź do Ustawień i wybierz opcję Wyłącz akcelerację sprzętową


4. Kliknij przycisk Uruchom Ponownie w oknie dialogowym


5. TradingView Desktop powinien teraz działać. Możesz zamknąć okno wiersza polecenia