Jak zainstalować aplikację za pomocą PowerShell?

Instalator aplikacji działa poprawnie przez większość czasu, ale w rzadkich przypadkach nie może ukończyć instalacji aplikacji. Pomocny w takiej sytuacji może okazać się PowerShell.

  1. Otwórz Windows PowerShell
  2. Wpisz poniższe polecenie i uruchom je:

add-appxpackage -appinstallerfile https://tvd-packages.tradingview.com/beta/latest/win32/TradingView.appinstaller