Czy mogę handlować w przedłużonych godzinach?

Handel w wydłużonych godzinach nie jest obecnie obsługiwany w Paper Trading. Możliwe jest jednak złożenie zlecenia Stop lub Limit w czasie przedrynkowym i zostanie ono wykonane po otwarciu głównej sesji handlowej.