Dlaczego mój zakup przekracza limit salda?

Standardowe saldo rachunku Paper Account to wynosi 100 000 USD. Możliwe jest jednak składanie zleceń o wielkości przekraczającej możliwości handlowe Twojego konta Paper Account wynikające z salda. W przypadku, gdy pozycja jest zamknięta, a strata jest większa niż saldo rachunku bieżącego, widoczna będzie wartość ujemna.