Dlaczego nie mogę złożyć zlecenia Stop Order?

Otwierając Panel Zleceń, jeśli wybierzesz cenę niższą niż aktualna cena Ask dla zlecenia Buy Stop lub cenę wyższą niż aktualna cena Bid dla zlecenia Sell Stop, zobaczysz ostrzeżenie „Cena zlecenia nie jest właściwa dla tego rodzaju/kierunku zlecenia”.

Panel zleceń uniemożliwia złożenie zlecenia stop, które zostanie zrealizowane zaraz po złożeniu po aktualnej cenie rynkowej. Należy pamiętać, że zlecenie stop nie gwarantuje jego realizacji po wybranej cenie. Zostaje uruchomione, gdy cena rynkowa osiągnie poziom Stop i zostanie zrealizowane po następnej cenie rynkowej.

Jak mogę uniknąć tego ograniczenia?

Aby obejść te ograniczenia:

  1. Otwórz Ustawienia ---> Handel --> zaznacz opcję Natychmiastowe składanie zleceń

  1. Ustawienia-->Wagi→zaznacz przycisk Plus

  1. Złóż zlecenie Buy Stop na poziomie wyższym niż cena Ask.

  1. Przeciągnij je na wykresie.