Jak usunąć listę

Aby usunąć niestandardową listę symboli z listy obserwowanych, otwórz menu z górnego paska narzędzi, najedź kursorem na nazwę listy i kliknij przycisk “X”.

Aby usunąć kolorową listę symboli, należy usunąć całą jej zawartość. Aby usunąć symbol należy go odflagować lub kliknąć przycisk “X”.