Jak włączyć/wyłączyć linię alertu na wykresie?

Linię alertu możesz włączyć lub wyłączyć klikając prawym przyciskiem myszy strzałkę alertu na osi cen i wybierając odpowiednią opcję z menu.