Strategia RSI

Definicja

Strategia Relative Strength Index opiera się na wskaźniku RSI. Wchodzi w pozycję długą za każdym razem, gdy RSI przecina linię wykupienia poniżej linii wyprzedania i odwraca i wchodzi w pozycję krótką, gdy RSI przecina linię wykupienia od góry.

Podstawowy wskaźnik RSI jest szczegółowo opisany w odpowiednim artykule Centrum pomocy.

Wejścia

Długość

Przedział czasu, który ma być używany do obliczania RSI. Wartość domyślna to 14 dni.

Wyprzedanie

Poziom, na podstawie którego strategia decyduje, kiedy zająć pozycję długą.

Wykupienie

Poziom, na podstawie którego strategia decyduje, kiedy zająć pozycję krótką.