Strtegia Parabolic SAR

Definicja

Strategia Parabolic Stop and Reverse (SAR) opiera się na wskaźniku Parabolic SAR. Wchodzi w pozycję długą za każdym razem, gdy SAR zmienia swoją pozycję z powyżej wykresu na pozycję poniżej, a w pozycję krótką, gdy dzieje się odwrotnie.

Podstawowy wskaźnik paraboliczny SAR został szczegółowo opisany w odpowiednim artykule w Centrum pomocy.

Wejścia

Start

Wartość początkowa współczynnika przyspieszenia (wartość domyślna to 0,02).

Przyrost

Przyrost, o jaki przesunie się współczynnik przyspieszenia (domyślnie 0,02).

Wartość maksymalna

Maksymalna wartość współczynnika przyspieszenia (wartość domyślna to 0,20)