Regresja Liniowa

Definicja

Wskaźnik regresji liniowej wizualizuje ogólny trend cenowy określonej części wykresu na podstawie obliczeń regresji liniowej. Środkowa linia wskaźnika to samo obliczenie regresji liniowej, a linie powyżej lub poniżej to liczba X odchyleń standardowych usuniętych z głównej. To dobre narzędzie do określenia, kiedy cena jest wyjątkowo daleko od swojej linii bazowej.

Pasma wskazują wsparcie i opór; gdy ceny pozostają poza kanałem przez dłuższy czas, można spodziewać się odwrócenia z wyprzedzeniem.

Wejścia

Górne odchylenie

Określa liczbę odchyleń standardowych od podstawy, aby ustawić górny kanał. Zasadniczo ustawia to odległość między środkową podstawą a krawędzią górnego kanału.

Dolne odchylenie

Określa liczbę odchyleń standardowych od podstawy, aby ustawić dolny kanał. Zasadniczo ustawia to odległość między środkową podstawą a krawędzią dolnego kanału.

Użyj górnego odchylenia

Przełącza użycie/widoczność górnego kanału.

Użyj dolnego odchylenia

Przełącza użycie/widoczność dolnego kanału.

Liczba

Liczba słupków, których regresja liniowa używa do swoich obliczeń: np. jeśli liczba wynosi 100, kanał zostanie obliczony na podstawie ostatnich 100 słupków.

Źródło

Ustawia źródło ceny do obliczenia pozycji kanału.