Strategia kanałów Keltnera

Definicja

Strategia Keltner Channels opiera się na wskaźniku Keltner Channels. Strategia wykorzystuje kanały Keltnera jako pasmo, które dyktuje jej logikę inwestycyjną: strategia wchodzi w pozycję długą, gdy wykres przekracza górne pasmo, i przełącza się na krótką, gdy przekracza dolne pasmo.

Podstawowy wskaźnik Keltner Channels jest szczegółowo opisany w odpowiednim artykule Centrum pomocy .

Wejścia

Długość

Okres czasu, który ma być używany do obliczania MA, który tworzy podstawę dla Górnej i Dolnej Koperty (20 jest wartością domyślną).

Mnożnik

Mnożnik, który ma być zastosowany do pasm.

Źródło

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. "Zamknij" jest ustawieniem domyślnym.

Użyj wykładniczej MA

Określa, czy podstawą będzie prosta, czy wykładnicza średnia krocząca.

Styl pasm

Określa, czy dla pasm będzie używany high/low range, True Range czy Average True Range.

Długość ATR

Jeśli styl pasm to Średni rzeczywisty zakres (Average True Range), to ustawienie określa długość obliczenia ATR.