Advance/Decline Ratio (Bars)

Definicja

Wskaźnik współczynnika wzrostu/spadku oparty na słupkach pokazuje liczbę słupków, które zamknęły się wyżej w porównaniu z liczbą słupków, które zamknęły się niżej dla bieżącego symbolu i określonej długości. Wskaźnik oblicza liczbę zielonych i czerwonych słupków dla ostatnich kilku słupków i dzieli pierwszą liczbę przez drugą. Współczynnik może być wykorzystany do analizy historycznych wyników bieżącego symbolu w określonym oknie: wyższe wartości oznaczają, że ceny stale rosły i odwrotnie.

Wejścia

Długość

Liczba analizowanych słupków: np. jeśli okno wynosi 9, wskaźnik zlicza liczbę zielonych i czerwonych słupków dla ostatnich 9 słupków i dzieli jedną przez drugą.