Średnia Krocząca Ribbon

Definicja

Średnia Ruchoma Ribbon to wskaźnik, który wyświetla do czterech średnich ruchomych na wykresie. Średnie kroczące o różnej długości mogą być używane do porównywania trendów długoterminowych i krótkoterminowych oraz do próby przewidywania możliwych ruchów wykresów na podstawie jego wyników w przeszłości.

Wejścia

Każda oddzielna MA ma pięć różnych wejść powiązanych z nią w rzędzie:

1. Pole wyboru, aby szybko włączyć/wyłączyć wyświetlanie dowolnych średnich kroczących.

2. Lista rozwijana z typami MA pozwala wybrać, jaka MA powinna być używana dla każdego wykresu. Opcje obejmują SMA (prosta średnia ruchoma), EMA (wykładnicza średnia ruchoma), SMMA (wygładzona średnia ruchoma) , WMA (ważona średnia ruchoma) i VWMA (średnia krocząca ważona wolumenem).

3. Dwie rozwijane listy do wyboru źródła i długości do obliczenia MA.

4. Selektor kolorów do wyboru koloru wykresu.