Mediana

Definicja

Wskaźnik mediany to narzędzie, którego można użyć do pomiaru kierunku i zmienności rynku. Tworzy kanał oparty na tym, jak ATR odbiega od środka zakresu. Wskaźnik wyświetla wartość mediany między najwyższą a najniższą wartością dla określonej długości. Ta mediana jest porównywana z jej EMA dla tej samej długości: przestrzeń między medianą a jej EMA jest przedstawiana jako chmura pokolorowana zgodnie z tym, która z wartości jest wyższa. Zielona chmura pojawia się, gdy mediana jest wyższa i wskazuje na trend wzrostowy, podczas gdy fioletowa chmura oznacza trend spadkowy. 

Wskaźnik jest otoczony pasmami opartymi na Average True Range. Aby obliczyć pasma, wartość ATR dla określonej długości ATR jest mnożona przez mnożnik ATR, a następnie dodawana lub odejmowana od mediany.

Dane wejściowe

Źródło mediany

Źródło danych, na podstawie którego obliczana jest mediana.

Długość mediany

Długość mediany, tj. ile punktów danych Źródła jest używanych do obliczania mediany.

Długość ATR

Przedział czasu używany do obliczania średniego rzeczywistego zakresu mediany.

Mnożnik ATR

Wartość, przez którą mnoży się ATR przed utworzeniem pasm.