Czym są wskaźniki ekonomiczne?

Wskaźniki ekonomiczne to dane, które obrazują kondycję gospodarczą kraju jako całości (PKB, stopa inflacji), konkretnej branży (produkcja stali) lub systemu (łóżka do intensywnej opieki medycznej)

W tej chwili dostępnych jest 300 wskaźników dla 200 krajów.

Pełną listę dostępnych wskaźników można znaleźć tutaj.