Jak zobaczyć listę symboli, dla których dana giełda jest giełdą macierzystą? (Do czego służy ustawienie "Pokaż tylko te symbole, dla których jest to giełda macierzysta"?)

Wiele giełd obsługiwanych przez nasz Skaner Akcji zawiera notowania nie tylko tych spółek, dla których jest giełdą macierzystą, ale również spółek, dla których jest giełdą dodatkową lub opcjonalną. 

Jeśli chcesz odfiltrować te dodatkowe symbole, możesz to zrobić za pomocą nowego ustawienia “Pokaż tylko te symbole, dla których jest to giełda macierzysta”. Menu z tym ustawieniem pojawia się po kliknięciu kolumny Ticker prawym przyciskiem myszy.

Giełdą macierzystą spółki AAPL jest amerykańska giełda Nasdaq. Spółka jest jednak notowana także na innych giełdach międzynarodowych np. we Włoszech. 

Jeśli nie chcesz widzieć takich danych, możesz odfiltrować symbole. Najpierw wybierz rynek włoski w Skanerze Akcji. Jeśli ustawienie "Pokaż tylko te symbole, dla których jest to giełda macierzysta" jest wyłączone, zobaczysz AAPL na początku listy.

Jeśli chcesz zobaczyć tylko te symbole, dla których giełda włoska jest giełdą macierzystą, włącz ustawienie  “Pokaż tylko te symbole, dla których jest to giełda macierzysta” i usuń ze swojej listy notowania dodatkowe, takie jak AAPL.