Jak wyświetlić symbole na liście głównej dla odpowiedniego rynku? (Do czego służy filtr „Lista Główna”?)

Na wielu rynkach objętych naszym programem Stock Screener 2.0 tabela zawiera nie tylko główne spółki notowane na tym rynku, ale może również zawierać spółki notowane na tym rynku jako dodatkowe lub opcjonalne miejsce.

Jeśli chcesz odfiltrować te dodatkowe symbole, wprowadziliśmy nowy filtr „Listowanie”. Można go znaleźć w oknie dialogowym filtrów. Kliknij przycisk „Dodaj filtr” na górnym pasku i wybierz filtr „Lista”.

Na przykład główne notowania AAPL znajdują się na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, jednak firma notuje swój ticker również na innych giełdach międzynarodowych, takich jak rynek włoski.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie symbole dla rynku włoskiego, wybierz opcję „Dowolny”. Opcja „Drugorzędny” wyświetla symbole z listą drugorzędną. Aby je zobaczyć, wybierz w Stock Screener 2.0 rynek włoski, otwórz filtr i wybierz opcję.

Jeśli chcesz zobaczyć tylko symbole z ich głównym notowaniem na rynku włoskim, możesz wybrać opcję „Główne” w filtrze „Listing” i wykluczyć ze swojej listy opcjonalne dodatki, takie jak AAPL.