Chciałbym zmienić subskrypcję miesięczną na bardziej zaawansowaną

Możesz podwyższyć poziom subskrypcji poprzez zakup lepszego planu (miesięcznego lub rocznego). Wszelkie pozostałe dni bieżącej subskrypcji zostaną automatycznie skonwertowane na proporcjonalną do wartości liczbę dni nowej subskrypcji.

Jeśli Twoja subskrypcja została aktywowana za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej Android, opłata nie zostanie pobrana od razu. Wszelkie pozostałe dni bieżącej subskrypcji zostaną automatycznie skonwertowane na proporcjonalną do wartości liczbę dni nowej subskrypcji. Opłata za nową subskrypcję zostanie pobrana dopiero po zakończeniu tego okresu.

Przykład:

  • Masz miesięczną subskrypcję Pro (pozostało 26 dni).
  • Zmieniasz poziom subskrypcji na Pro+ z rozliczeniem miesięcznym.
  • Wszystkie dni subskrypcji Pro są zamieniane na dni subskrypcji Pro+ (proporcjonalnie do stosunku cen tych subskrypcji).
  • Twoja nowa subskrypcja Pro+ zostaje automatycznie odnowiona na koniec tego okresu i wtedy pobierana jest opłata.