Jak są obliczane najpopularniejsze filtry?

Zmiana i Zmiana %

Zmiana  = (Cena zamknięcia bieżącego słupka – Cena zamknięcia poprzedniego słupka)

"Cena zamknięcia bieżącego słupka" to aktualna cena.

"Cena zamknięcia poprzedniego słupka" – to cena zamknięcia poprzedniego słupka w wybranym interwale.

"Zmiana" to różnica pomiędzy słupkiem bieżącym i słupkiem poprzednim. "Zmiana (%)" jest obliczana na podstawie interwału wybranego w skanerze. Jeśli wybrano interwał tygodniowy (1W), to zmiana wynosi = Zamknięcie bieżącego słupka tygodniowego - Zamknięcie poprzedniego słupka tygodniowego (możesz zobaczyć te słupki na wykresie, jeśli wybierzesz interwał tygodniowy).

Zmiana % = (Cena zamknięcia bieżącego słupka – Cena zamknięcia poprzedniego słupka)/Cena zamknięcia poprzedniego słupka) * 100

Wzory do obliczania wartości Zmiana 1m, Zmiana 5m itp., w których interwał jest z góry określony, są obliczane na podstawie tego interwału, a przedział czasowy wybrany w skanerze nie jest brany pod uwagę. Nawet jeśli interwał skanera to 1W, wartość Zmiana 1m i tak będzie obliczana na podstawie interwału 1m.

Zmiana 1m = (Cena zamknięcia bieżącego słupka 1m – Cena zamknięcia poprzedniego słupka 1m)

Zmiana 1m % = (Zmiana 1m / Cena zamknięcia poprzedniego słupka 1m ) * 100
Zmiana 5m = (Cena zamknięcia bieżącego słupka 5m – Cena zamknięcia poprzedniego słupka 5m)

Zmiana 5m % = (Zmiana 5m / Cena zamknięcia poprzedniego słupka 5m) * 100
Zmiana 15m = (Cena zamknięcia bieżącego słupka 15m – Cena zamknięcia poprzedniego słupka 15m)

Zmiana 15m % = (Zmiana 15m / Cena zamknięcia poprzedniego słupka 15m) * 100
Zmiana 1h = (Cena zamknięcia bieżącego słupka 1h – Cena zamknięcia poprzedniego słupka 1h)

Zmiana 1h % = (Zmiana 1h / Cena zamknięcia poprzedniego słupka 1h) * 100
Zmiana 4h = (Cena zamknięcia bieżącego słupka 4h – Cena zamknięcia poprzedniego słupka 4h)

Zmiana 4h % = (Zmiana 4h / Cena zamknięcia poprzedniego słupka 4h) * 100

Zmiana od otwarcia i Zmiana od otwarcia % 

Zmiana od otwarcia = (Cena zamknięcia bieżącego słupka - Cena otwarcia bieżącego słupka)
Zmiana od otwarcia % = (Zmiana od otwarcia / Cena otwarcia bieżącego słupka) * 100

Wartość ta pokazuje dynamikę bieżącego słupka.

Zmiana Pre-market i Zmiana Pre-market %

Zmiana Pre-market = (Cena zamknięcia pre-market - Cena zamknięcia poprzedniej sesji regularnej) 
Zmiana Pre-market % = (Zmiana Pre-market/ Cena zamknięcia poprzedniej sesji regularnej) * 100

Zmiana Post-market i Zmiana Post-market %

Zmiana Post-market = Cena zamknięcia post-market - Cena zamknięcia poprzedniej sesji regularnej
Zmiana Post-market % = Zmiana Post-market / Cena zamknięcia poprzedniej sesji regularnej * 100

Zmiana Pre-market od otwarcia i Zmiana Pre-market od otwarcia % 

Zmiana Pre-market od otwarcia = Cena zamknięcia pre-market - Cena otwarcia pre-market
Zmiana Pre-market od otwarcia % = Zmiana Pre-market od otwarcia / Cena otwarcia pre-market * 100

Luka % i Luka Pre-market % 

Luka % = (Cena otwarcia bieżącego słupka - Cena zamknięcia poprzedniego słupka) / Cena zamknięcia poprzedniego słupka * 100
Luka Pre-market % = (Cena otwarcia pre-market - Cena zamknięcia poprzedniej sesji regularnej) / Cena zamknięcia poprzedniej sesji regularnej *100