Strategia Technical Ratings

Definicja

Strategia opiera się na sygnałach wskaźnika "Technical Ratings" . Dowiedz się więcej o sygnałach generowanych przez ten wskaźnik w tym rozwiązaniu.

Wnioski

Strategia generuje zlecenie na długą pozycję, gdy na wskaźniku pojawia się sygnał „Strong Buy”  i zlecenie na krótką pozycję, gdy pojawi się sygnał „Strong Sell”.  Sygnał jest generowany dla grupy wskaźników. Dzięki korzystaniu z „Ocena jest oparta na”, możesz wybrać grupę wskaźników używanych do generowania sygnału.

Dla wszystkich zleceń otwieranych przez strategię ustalany jest stały stop loss na poziomie 3 * ATR(14) oraz trailing stop, który jest aktywowany, gdy zysk jest równy 5 * ATR(14) i jest ustawiony na poziomie 2 * ATR(14) maksymalnego zysku po poziomie aktywacji.

Uwaga: TradingView nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek instrumentów finansowych wyłącznie w oparciu o rekomendacje wskaźnika ocen technicznych (Technical Ratings). Rekomendacje wskazują jedynie na spełnienie określonych warunków zestawu indywidualnych wskaźników, które mogą pomóc użytkownikowi dostrzec potencjalnie korzystne warunki dla transakcji, jeśli jest to zgodne z jego/jej strategią.