Wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe do korzystania z aplikacji Desktop:

  • macOS: OS X 10.14 lub nowszy
  • Windows: Windows 10 64-bit, wersja 1709 lub nowsza (w przypadku wersji starszych niż 2004, należy aktywować opcję ‘Sideload apps’)
  • Linux: Dowolna dystrybucja Linuxa z zainstalowanym managerem pakietów Snap