Heikin Ashi

Heikin Ashi to technika tworzenia wykresów, których można używać do przewidywania przyszłych ruchów cen i są podobne do tradycyjnych wykresów świecowych. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego wykresu świecowego, wykres Heikin Ashi próbuje odfiltrować część szumu rynkowego, wygładzając silne wahania cen, aby lepiej identyfikować ruchy trendów na rynku.

Do budowy Heikin Ashi używa się wzoru, w który wpisuje się dane cenowe, podczas gdy zwykłe świece buduje się wyłącznie na podstawie samych liczb, bez użycia jakichkolwiek obliczeń.

Jak obliczane są świece na wykresie Heikin Ashi?

Aby obliczyć Heikin Ashi, stosuje się wzór OCHL, co oznacza Open, Close, High, Low. Są to cztery składniki, które wpływają na kształt, rozmiar i kierunek świec. Wzór do ich obliczania jest podany poniżej:

  • Otwarcie = (Poprzednie Otwarcie + Poprzednie Zamknięcie) / 2.
    W przypadku zwykłych świec poziom otwarcia znajduje się na zamknięciu poprzedniej świecy (jeśli nie ma luki na rynku). W przypadku Heikin Ashi nowa świeca otwiera się na środkowym poziomie, pomiędzy otwarciem a zamknięciem poprzedniej świecy.
  • Zamknięcie = (Zamknięcie + Otwarcie + Maksimum + Minimum) / 4.
    Wartość średnia z minimum, maksimum, otwarcia i zamknięcia bieżącej świecy.
  • Maksimum = Najwyższa wartość z ostatniego maksimum, otwarcia lub zamknięcia.
  • Minimum = Najniższa wartość z ostatniego minimum, otwarcia lub zamknięcia.

Od czasu do czasu niektóre z tych wartości będą równe, co będzie miało wpływ na ogólny wygląd wykresu. Wybór interwału również będzie miał duży wpływ na wygląd wykresu.

Z powyższych wzorów jasno wynika, że aktualna świeca wskaźnika jest obliczana z opóźnieniem, dlatego sygnały generowane przez Heikin Ashi mają charakter opóźniony. W tym przypadku obliczenie nowej świecy będzie możliwe dopiero po pojawieniu się kolejnej na wykresie cenowym.

Podczas handlu na zmiennych instrumentach na niskich interwałach, wskaźnik ten może pomóc skutecznie odfiltrować szumy rynkowe, fałszywe wybicia i punkty wejścia. Warto jednak zauważyć, że kiedy pracujemy na rynku o niskiej zmienności i/lub na wysokich interwałach, Heikin Ashi rzadko będzie dawać sygnały. Ponadto wiarygodność tych sygnałów będzie niska, ze względu na opóźnienie samego wskaźnika.

Jak włączyć Heikin Ashi

Możesz włączyć Heikin Ashi w ustawieniach typu wykresu:

Jakie ustawienia ma Heikin Ashi?

Ustawienia tego typu wykresu nie różnią się od ustawień zwykłych świeczek, z wyjątkiem pozycji Pokaż ceny rzeczywiste na skali cenowej (zamiast ceny Heikin Ashi), która odpowiada za wyświetlanie etykiety ostatniej ceny Heikin Ashi wraz z etykietą ostatniej ceny zwykłego wykresu świecowego.