Dlaczego zlecenia Stop Loss/Take Profit są niedostępne dla zleceń rynkowych/pojedynczych pozycji?

Jeśli masz konto w USA, obowiązują następujące ograniczenia ze strony brokera:

  • Nie można złożyć zlecenia rynkowego ze zleceniami Stop Loss/Take Profit.
  • Nie można dodać zleceń Stop Loss/Take Profit do każdej pojedynczej pozycji. Dodawanie zleceń Stop Loss/Take Profit jest możliwe tylko do pozycji netto.
  • W konsekwencji: po wykonaniu zlecenia limit/stop, które posiada zlecenia Stop Loss/Take Profit, zlecenia Stop Loss/Take Profit zamieniają się w parę połączonych zleceń OCO, ale nie są już powiązane z otwartą pojedynczą pozycją.