Dlaczego zlecenia Stop Loss/Take Profit są niedostępne dla zleceń rynkowych/pojedynczych pozycji?