Instrukcje autora

To pole pojawia się w przypadku skryptów tylko na zaproszenie. Autor skryptu określa jego zawartość, która powinna obejmować sposób, w jaki można zażądać dostępu do jego skryptu. Autor może również użyć tego pola, aby dołączyć instrukcje, jak uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o swoim skrypcie.