Wskaźnik Technical Ratings

Definicja

Technical Ratings to narzędzie analizy technicznej, które łączy oceny kilku wskaźników technicznych, aby ułatwić inwestorom znalezienie zyskownych transakcji.

Obliczenia

Oto kryteria stosowane do określenia oceny poszczególnych wskaźników. Zwróć uwagę, że aby określić stan rośnie/spada, stosuje się zmianę w stosunku do ostatniego słupka:

Wszystkie średnie kroczące
 • Kup — wartość MA < cena
 • Sprzedaj — wartość MA > cena
 • Neutralnie — wartość MA == cena
Chmura Ichimoku
 • Kup — linia bazowa < cena oraz linia konwersji przecina cenę od dołu, oraz lead line 1 > cena, oraz lead line 1 > lead line 2
 • Sprzedaj — linia bazowa > cena oraz linia konwersji przecina cenę od góry, oraz lead line 1 < cena, oraz lead line 1 < lead line 2
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Relative Strength Index
 • Kup — wskaźnik < 30 i rośnie
 • Sprzedaj — wskaźnik > 70 i spada
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Stochastic
 • Kup — linia główna < 20 oraz linia główna przecina linię sygnału od dołu
 • Sprzedaj — linia główna > 80 oraz linia główna przecina linię sygnału od góry
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Commodity Channel Index
 • Kup — wskaźnik < -100 i rośnie
 • Sprzedaj — wskaźnik > 100 i spada
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Average Directional Index
 • Kup — wskaźnik > 20 oraz linia +DI przecina linię -DI od dołu
 • Sprzedaj — wskaźnik > 20 oraz linia +DI przecina linię -DI od góry
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Awesome Oscillator
 • Kup — spodek oraz wartości są większe niż 0, lub przecina linię zero od dołu
 • Sprzedaj — spodek oraz wartości są mniejsze niż 0, lub przecina linię zero od góry
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Momentum
 • Kup — wartości wskaźnika rosną
 • Sprzedaj — wartości wskaźnika spadają
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
MACD
 • Kup — wartości linii głównej > wartości linii sygnału
 • Sprzedaj — wartości linii głównej < wartości linii sygnału
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Stochastic RSI
 • Kup — trend spadkowy oraz linie K i D < 20 oraz linia K przecina linię D od dołu
 • Sprzedaj — trend wzrostowy oraz linie K i D > 80 oraz linia K przecina linię D od od góry
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Williams Percent Range
 • Kup — wskaźnik < dolna wstęga i rośnie
 • Sprzedaj — wskaźnik > górna wstęga i spada
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Bull and Bear Power
 • Kup — trend wzrostowy oraz BearPower < zero oraz BearPower rośnie
 • Sprzedaj — trend spadkowy oraz BullPower > zero oraz BullPower spada
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj
Ultimate Oscillator
 • Kup — UO > 70
 • Sprzedaj — UO < 30
 • Neutralnie — ani Kup, ani Sprzedaj

Wartość liczbowa ratingu Sprzedaj wynosi -1, Neutralnie 0, a Kup 1. Łączne oceny są obliczane jako średnia ratingów poszczególnych wskaźników.

Wyniki końcowe opierają się na liczbowej wartości ratingu i są ustalane według następujących kryteriów:

 • [-1.0 ≥ wartość < -0.5] — Silne Sprzedaj
 • [-0.5 ≥ wartość < -0.1] — Sprzedaj
 • [-0.1 ≥ wartość ≤ 0.1] — Neutralnie
 • [0.1 > wartość ≤ 0.5] — Kup
 • [0.5 > wartość ≤ 1.0] — Silne Kup

Podstawy

Oceny podane przez wskaźnik oparte są na ratingach obliczonych dla poszczególnych wskaźników w nim zawartych.

Ostateczna ocena zawiera dwie duże grupy wskaźników. Pierwsza składa się ze średnich kroczących SMA i EMA o różnych okresach (okresy MA to 10, 20, 30, 50, 100 i 200), Chmura Ichimoku (9, 26, 52), VWMA (20) oraz HullMA (9). Druga jest obliczana na podstawie następujących oscylatorów: RSI (14), Stochastic (14, 3, 3), CCI (20), ADX (14, 14), AO, Momentum (10), MACD (12, 26, 9), Stochastic RSI (3, 3, 14, 14), Williams %R (14), Bulls and Bears Power oraz UO (7,14,28). Rating każdej grupy jest obliczany osobno. W ustawieniach wskaźnika możesz wybrać grupę, której rating ma być obliczony i pokazany na wykresie.

Na co zwracać uwagę

Narzędzie Technical Ratings jest zaprojektowane tak, aby wartości wahały się powyżej i poniżej linii zero. Jego wartości są wykreślane jako histogram czerwonych, niebieskich i szarych słupków i zależą od wyboru w polu argumentów skryptu Rating opiera się o, gdzie możesz wybrać, czy chcesz zobaczyć wartość ratingu średnich kroczących, rating oscylatorów, czy obydwa.

Kolumny są szare, gdy wartość wskaźnika mieści się w przedziale od -0,1 do 0,1. Stają się coraz bardziej niebieskie, gdy rosną powyżej 0,1, i coraz bardziej czerwone, gdy spadają poniżej -0,1.

Etykieta u dołu histogramu przedstawia ocenę średnich kroczących, oscylatorów oraz ocenę końcową. Jej kolor zależy od wartości ratingu wybranego w polu Rating opiera się o: szary dla Neutralnie, niebieski dla Kup i Silne Kup, czerwony dla Sprzedaj i Silne Sprzedaj.

Podsumowanie

Wskaźnik Technical Ratings może być cennym narzędziem dla wielu analityków i inwestorów. Wielu traderów korzysta z szeregu uzupełniających się wskaźników, aby podejmować lepsze decyzje. Wskaźnik Technical Ratings upraszcza to zadanie poprzez połączenie najbardziej popularnych wskaźników i ich sygnałów.

Uwaga: TradingView nie zaleca kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego wyłącznie na podstawie ocen wskaźnika Technical Ratings. Oceny jedynie wskazują spełnienie pewnych warunków zestawu poszczególnych wskaźników, które mogą pomóc użytkownikowi w dostrzeżeniu potencjalnie korzystnych warunków do zawarcia transakcji, jeśli jest to zgodne z jego strategią.