Auto Fib Extension

Definicja

Auto Fib Extension to narzędzie, które oblicza poziomy cen docelowych po korekcie. Poziomy rozszerzenia wskazują również potencjalne obszary odwrócenia cen i pokazują możliwe poziomy cen po zakończeniu zniesienia. Poziomy te są oparte na kluczowych współczynnikach Fibonacciego i ruchu ceny symbolu na wykresie.

Aby użyć nowego wskaźnika Auto Fib Extension, użyj przycisku Wskaźniki na wykresie i znajdź wskaźnik Auto Fib Extension w Wbudowanych.

Wskaźnik jest napisany w Pine Script, a jego kod źródłowy jest dostępny. Możesz uzyskać do niego dostęp za pomocą ikony Kod źródłowy po prawej stronie nazwy wskaźnika na wykresie lub z edytora Pine, używając przycisku Otwórz, następnie kliknij Nowy domyślny wbudowany skrypt… i Rozszerzenie Auto Fib.

Historia

Koncepcja rozszerzeń Fibonacciego wywodzi się z metody zniesienia Fibonacciego. Wskaźnik został opracowany w celu określenia poziomów cen docelowych po korekcie. Jego nazwa pochodzi od wykorzystania ciągu Fibonacciego i opiera się na teorii, że rynki często odtwarzają przewidywaną część ruchu, zanim podążą w pierwotnym kierunku.

Obliczenia

Rozszerzenia Fibonacciego nie mają określonej formuły. Poziomy rozszerzenia są obliczane na podstawie ciągu Fibonacciego, a najczęściej spotykane poziomy to 61,8%, 100%, 161,8%, 200% i 261,8%. Narzędzie do rysowania Trend-Based Fib Extension opiera się na trzech punktach ustawionych przez tradera: pierwsze dwa punkty określają linię trendu, ostatni określa poziom zniesienia. Po wyznaczeniu punktów rysowane są poziome linie poziomu i na ich podstawie określane są poziomy identyfikujące potencjalne cele dla dalszego ruchu cen.

Dzięki nowemu wskaźnikowi Auto Fib Extension nie trzeba ręcznie ustawiać punktów, jak jest to wymagane w przypadku narzędzia do rysowania Trend-Based Fib Extension. Algorytm automatycznie wybierze punkty i narysuje poziomy.

Na co zwracać uwagę

Punkty 1 i 2 na tym obrazie pokazują kierunek linii trendu. Punkty 2 i 3 pokazują poziom zniesienia. Możliwe poziomy, które może osiągnąć cena, pokazują linie wskaźnika: najczęściej używane linie zysku to 0,618, 1,0 i 1,618.

Wejścia

Głębokość

Minimalna liczba słupków, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika.

Wydłuż linie

Umożliwia przedłużanie linii na wykresie w lewo lub w prawo.

Odwróć

Pozwala odwrócić kolejność linii i kierunek obliczany przez wskaźnik.

Ceny

Wyświetla wartości cen.

Poziomy

Wyświetla wartości poziomu.

Kolory poziomów

Kolor każdej linii poziomu.

Poziomy formatów

Format używany do wyświetlania wartości. Może używać zwykłych wartości liczbowych (opcja Wartości) lub formatu Procent.

Podsumowanie

Podsumowując, był to długo oczekiwany wskaźnik, który z przyjemnością dodajemy do naszej stale rosnącej listy narzędzi do analizy technicznej. Auto Fib Extension może być bardzo przydatne w określaniu poziomów docelowych po zniesieniu. Większość wskaźników technicznych spogląda wstecz, analizując historyczne ceny; Rozszerzenia Fibonacciego pomagają zidentyfikować możliwe poziomy cen w przyszłości.