Jak otworzyć wiele okien aplikacji?

Możesz otworzyć tyle okien TradingView Desktop, ile potrzebujesz. Zwykle w konfiguracjach z wieloma wyświetlaczami używanych jest wiele okien, więc możesz mieć dedykowane okno aplikacji dla każdego wyświetlacza w swojej konfiguracji.

Nowe okno można otworzyć za pomocą przycisku Nowe Okno na pasku tytułu okna lub w menu aplikacji.

Po otwarciu nowego okna możesz przenieść je na inny ekran. Aplikacja TradingView Desktop przywraca wszystkie okna i ich pozycje z poprzedniej sesji po uruchomieniu aplikacji, ale powinieneś użyć funkcji Wyjdź zamiast zamykać wszystkie okna jeden po drugim. Przeczytaj więcej na ten temat w tym artykule.