Przypadkowo kliknąłem przycisk sortowania. Jak mogę przywrócić poprzednią kolejność symboli?

Kliknij przycisk okrągłej strzałki, aby przywrócić poprzednią kolejność symboli.


Należy pamiętać, że wiele działań na listach (dodawanie, usuwanie lub przesuwanie symboli) aktualizuje stan sortowania i powoduje zapisanie nowej kolejności.