Przypadkowo kliknąłem przycisk sortowania. Jak mogę przywrócić poprzednią kolejność symboli?

Kliknij przycisk sortowania jeszcze dwa razy. Trzecie kliknięcie przycisku sortowania spowoduje powrót do pierwotnej kolejności symboli.


Zwróć uwagę, że wiele czynności wykonywanych na listach (dodawanie, usuwanie lub przesuwanie symboli) aktualizuje stan sortowania i powoduje zapisanie nowej kolejności.