Widzę błąd ‘Max depth of child study reached’

Błąd ten występuje podczas korzystania z funkcji "wskaźnik na wskaźniku" w celu połączenia ze sobą 10 lub więcej wskaźników.

Aby obejść ten błąd, można połączyć wiele wskaźników w jeden. Na przykład, zamiast stosować średnią ruchomą (SMA10) do innej średniej ruchomej z dłuższym okresem (SMA100), możesz utworzyć skrypt w Pine, który wykonuje obie operacje przy użyciu jednego wskaźnika.