Strategia Volty Expan Close

Definicja

Strategia ekspansji zmienności tworzy kanał na podstawie średniego rzeczywistego zakresu dla ostatnich X słupków pomnożonego przez współczynnik. Zarówno długość średniej, jak i współczynnik można zmienić w ustawieniach wskaźnika. Kanał jest tworzony poprzez dodawanie i odejmowanie wynikowej wartości od zamknięcia. Jeśli cena bieżącego słupka jest wyższa niż górna krawędź z poprzedniego słupka, tworzone jest długie zlecenie. Jeśli cena bieżącego słupka jest niższa niż dolna krawędź z poprzedniego słupka, zostaje otwarta pozycja krótka.

Podsumowanie

Strategia ekspansji zmienności to bardziej wyrafinowany sposób badania aktywów pod kątem wybicia, załamania lub nagłego wzrostu cen. Strategia bada Rzeczywisty Zakres symbolu, tworzy kanał używając tego zakresu, a następnie wchodzi w długą lub krótką pozycję w zależności od tego, jak zmieni się cena po utworzeniu tego zakresu.   Jeśli cena bieżącego słupka jest wyższa niż górna krawędź poprzedniego słupka, tworzona jest długa pozycja. Jeśli cena bieżącego słupka jest niższa niż dolna krawędźz poprzedniego słupka, zostaje otwarta pozycja krótka.