Strategia OutSide Bar

Definicja

Strategia OutSide Bar porównuje najwyższe i najniższe wartości słupka z wartościami poprzedniego słupka. Jeśli obecne maksimum jest wyższe niż poprzednie, a obecne minimum jest niższe niż poprzednie, strategia wejdzie w pozycję. Oznacza to, że bieżący słupek może zmieścić się "wewnątrz” poprzedniego. Kierunek zależy od samego słupka: jeśli słupek jest zielony, będzie pozycja długa. Na czerwonym słupku zostanie wprowadzona pozycja krótka.

Podsumowanie

Strategia OutSide Bar to jeden ze sposobów obstawiania, kto ma kontrolę – byki czy niedźwiedzie. Strategia szuka słupków, które są większe niż słupek przed nim i które poruszają się w tym samym kierunku. To, czy strategia wejdzie w pozycję długą, czy krótką, zależy od samego słupka: jeśli słupek jest zielony - długa. Na czerwonym pasku zostanie otwarta pozycja krótka.