MovingAvg2Line Cross

Definicja

Ten wskaźnik oblicza szybką MA i wolną MA. Ich długości można zmienić w ustawieniach wskaźnika (domyślnie wynoszą 9 i 18). Gdy szybka MA przecina wolną MA z dołu na górę, strategia wchodzi w pozycję długą. Jeśli szybka MA przecina wolną MA z góry na dół, strategia wchodzi w pozycję krótką.

Podsumowanie

Strategia MovingAvg2Line Cross używa dwóch średnich kroczących do określenia, czy strategia ma być długa czy krótka. Średnie kroczące można dostosować w ustawieniach strategii. Domyślne wartości to 9 i 18, ale mogą być zmienione zgodnie z potrzebami użytkownika. Strategia wchodzi w pozycję długą, gdy szybka średnia krocząca przecina wolną średnią kroczącą z dołu na górę, a wchodzi w pozycję krótką, gdy szybka średnia krocząca przecina wolną średnią kroczącą z góry na dół. Zarówno traderzy swingowi, jak i traderzy momentum mogą uznać tę strategię za przydatną.