Przecięcie MovingAvg

Definicja

Strategia MovingAvg Cross opiera się na średniej kroczącej o dowolnej określonej długości zdefiniowanej przez użytkownika. Wpisy opierają się na tym, czy zamknięcie słupka jest wyższe, czy niższe niż średnia krocząca. Strategia sugeruje pozycję długą, gdy zamknięcie jest większe niż średnia ruchoma, i przełącza się na krótką, gdy zamknięcie jest mniejsze niż średnia ruchoma. 

Długość średniej kroczącej, na przykład 20-dniowej lub 50-dniowej średniej kroczącej, można zmienić w ustawieniach strategii. Domyślnie długość jest ustawiona na 9. Ustawienie ConfirmBars określa liczbę słupków, przez które warunek powinien być spełniony, zanim pojawi się nowy wpis. Na przykład, z ConfirmBars=3 oznacza, że zamknięcie powinno być wyższe niż średnia krocząca dla 3 kolejnych słupków, zanim będzie można utworzyć nowy wpis.

Podsumowanie

Strategia MovingAvg Cross zawiera elementy swing tradingu i reversal tradingu. Strategia szuka przecięć w określonych średnich kroczących. Strategia sugeruje pozycję długą, gdy zamknięcie jest większe niż średnia ruchoma, i przełącza się na krótką, gdy zamknięcie jest mniejsze niż średnia ruchoma.