Strategia Channel BreakOut

Definicja

Strategia Channel BreakOut tworzy kanał z jego pasmami na podstawie najwyższych i najniższych wartości dla ostatnich X słupków (X to wartość ustawienia „Długość”). Strategia wchodzi w pozycję długą, jeśli szczyt bieżącego słupka jest wyższy niż górne pasmo kanału poprzedniego słupka. Wchodzi krótką, jeśli dołek bieżącego słupka jest niższy niż dolne pasmo kanału poprzedniego słupka.

Obliczenia

Pine Script 
//@version=5
strategy("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
	strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Podsumowanie

Strategia Channel Breakout ma na celu stworzenie strategii zgodnej z jej nazwą – zawiera transakcje w oparciu o to, czy symbol wydostanie się z kanału, czy nie. Kanał jest zależny od długości, która jest wybrana w ustawieniach strategii. Strategia wchodzi wtedy w pozycję długą, jeśli szczyt bieżącego słupka jest wyższy niż górne pasmo kanału poprzedniego słupka. Wchodzi krótko, jeśli dołek bieżącego słupka jest niższy niż dolne pasmo kanału poprzedniego słupka.