Alerty dla skryptów

Możesz skonfigurować “alert dla skryptu” w skrypcie Pine, włączając wywołanie funkcji `alert()` w swoim kodzie. Utwórz alert na podstawie wykresu w oknie dialogowym “Utwórz Alert” i wybierz interesujący Cię wskaźnik lub strategię w polu “Warunek”.

W przeciwieństwie do innych typów alertów, częstotliwość wyzwalania i komunikat wysyłany z alertem dla skryptu są kontrolowane przez wywołania funkcji `alert()` w skrypcie, a nie w oknie dialogowym “Utwórz Alert”. Alerty dla skryptu na wskaźnikach będą wyzwalane wtedy, gdy zostaną spełnione warunki wywołania funkcji `alert()`. Alerty dla skryptu na strategiach mogą być wyzwalane przez zdarzenia związane z realizacją zleceń, zdarzenia związane z wywołaniami funkcji `alert()`lub jedno i drugie.

Aby utworzyć alert dla skryptu na wskaźniku, wybierz skrypt w polu “Warunek” okna dialogowego “Utwórz Alert”, a następnie wybierz opcję “Każde wywołanie funkcji alert()” (pierwsza pozycja na liście).

>Aby utworzyć alert dla skryptu na strategii, wybierz skrypt w polu “Warunek” okna dialogowego “Utwórz Alert”, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • “Realizacja zleceń i wywołania funkcji alert()”: utworzone alerty będą uruchamiane przy realizacji zleceń oraz zdarzeniach `alert()`.
  • “Tylko realizacja zleceń”: alert uruchamia się tylko przy realizacji zlecenia, tak jak zwykły alert na strategię.
  • “Tylko wywołania funkcji alert()”: alert jest wyzwalany tylko w przypadku zdarzeń `alert()`, tak jak alert dla skryptu na wskaźniku.

Podobnie jak w przypadku innych typów alertów, istnieją ograniczenia dotyczące częstotliwości wyzwalania: jeśli alert dla skryptu zostanie uruchomiony więcej niż 15 razy w ciągu 3 minut, zostanie automatycznie zatrzymany.

Więcej informacji na temat używania funkcji `alert()` w skryptach można znaleźć w Dokumentacji języka Pine oraz Instrukcji Obsługi języka Pine.