Jak ustawiać alerty

Alerty mogą być tworzone na seriach danych, wykresach wskaźników, zleceniach strategii i obiektach rysowania. Alerty dla serii danych są niezależne od interwałów, podczas gdy alerty dla wskaźników, strategii i rysunków zależą od interwału, ponieważ są brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźników. 

UWAGA! Jeśli parametr wskaźnika zostanie zmieniony po utworzeniu alertu, alert zostanie aktywowany przy użyciu starych ustawień.

Istnieje kilka sposobów na ustawienie alertu:

1. Przycisk na górnym pasku narzędzi:

2. Przycisk w oknie managera alertów:

3. Z menu kontekstowego:

4. Przycisk na panelu rysowania:

5. Przycisk Plus obok aktualnej ceny na skali cen:

6. Za pomocą klawiszy funkcyjnych: ALT + A (Windows) lub ⌥ + A (Mac).

7. Przycisk w tytule pomysłu:

Funkcje alertów

Podczas tworzenia alertu dostępne są następujące ustawienia: 

 • Warunek aktywacji, który określa, kiedy pojawi się alert. 
 • Częstotliwość — można ustawić, czy alert będzie aktywowany tylko raz czy kilka razy. 
 • Stoper, który automatycznie zatrzyma alert. Alert zostanie automatycznie wyłączony po osiągnięciu ustawienia dotyczącego upływu czasu. 
 • Nazwa alertu, która zostanie wyświetlona w managerze alertów, aby ułatwić ich identyfikację. 
 • Wiadomość, która zostanie wyświetlona po uruchomieniu alertu. Możesz użyć specjalnych symboli zastępczych, aby uzyskać dostęp do wartości zmiennych w wiadomości alertu.

Działanie alertów

Korzystaj z następujących opcji, aby być powiadamianym o aktywacji alertów: 

 • Powiadomienie w aplikacji — aby otrzymać powiadomienie z alertem w telefonie, musisz najpierw pobrać najnowszą aplikację TradingView z AppStore lub Google Play
 • Pokaż wyskakujące okienko — po uruchomieniu alertu pojawi się wiadomość w wyskakującym okienku. Jeśli ta opcja jest włączona, wyskakujący komunikat pojawi się nawet podczas przeglądania innej zakładki (aby funkcja ta działała poprawnie, należy zezwolić TradingView na wyświetlanie powiadomień na pulpicie). 
 • Wyślij email — po uruchomieniu alarmu, do użytkownika zostanie wysłana wiadomość email. Użyjemy adresu email z Twojego profilu na TradingView. 
 • Webhook URLwebhooki pozwalają na wysłanie żądania POST na określony adres URL za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony alert. 
 • Graj dźwięk — po uruchomieniu alertu, usłyszysz dźwięk. 
 • Wyślij zwykły tekst — użyj tej opcji, aby otrzymywać powiadomienia na alternatywny adres e-mail