Ergodyczny oscylator SMI

Definicja

Stochastic Momentum Index (SMI) Ergodic Oscillator, często określany jako SMIEO, wykorzystuje i manipuluje podwójnymi średnimi ruchomymi wskaźnika SMI Ergodic ceny minus poprzednia cena w dwóch przedziałach czasowych. Wskaźnik wykorzystuje linię sygnału, składającą się z wykładniczej średniej ruchomej (EMA) wskaźnika SMI i odejmuje ją od SMI. Oscylator jest wyświetlany na wykresie jako histogram, a jego ustawienia mogą być zmieniane przez tradera (tj. dane wejściowe, metoda (EMA) i ustawienia długości okresu).

Obliczenia

Poniżej znajduje się skondensowany kod wskaźnika oscylatora Ergodic SMI.

//cena (zdefiniowana przez użytkownika, domyślna cena zamknięcia)

//metoda = średnia ruchoma (zdefiniowana przez użytkownika, domyślnie EMA)

//prevP = poprzednia cena, indeks = bieżący numer słupka

//abs = wartość bezwzględna

//ma = średnia ruchoma

prevP = cena[indeks-1];

zmiana = cena - poprzedniP;

absChange = abs(cena - prevP);

tempChange = ma(metoda, indeks, szybki okres, zmiana);

tempAbsC = ma(metoda, indeks, szybki okres, absChange);

tempChange = ma(metoda, indeks, powolny okres, zmiana tempa);

tempAbsC = ma(metoda, indeks, wolny okres, tempAbsC);

SMI = tempChange / tempAbsC;

SYGNAŁ = ma(metoda, indeks, sigPeriod, SMI);

Wykres: SMIEO = SMI - SYGNAŁ;

Podsumowanie i na co zwracać uwagę

Oscylator ergodyczny SMI najlepiej sprawdza się w połączeniu z innymi wskaźnikami i narzędziami do analizy technicznej.

Streszczenie

SMIEO wykorzystuje i manipuluje podwójnymi średnimi kroczącymi wskaźnika SMI Ergodic ceny minus poprzednia cena w dwóch przedziałach czasowych. Pomaga to traderowi, dając mu pomocne sygnały wyzwalające. Wskaźnik wykorzystuje linię sygnału, a następnie odejmuje ją od SMI. Handlowiec może zmieniać ustawienia wskaźników, takie jak dane wejściowe, metoda (EMA) i długość okresu, w zależności od potrzeb lub preferencji handlowych.