Ergodyczny wskaźnik SMI

Definicja

Wskaźnik Stochastic Momentum Index (SMI) Ergodic działa podobnie jak True Strength Index, z tą różnicą, że wykorzystuje linię sygnałową w analizie rynku. Dostarczając podwójne średnie ruchome ceny minus poprzedniej ceny na dwóch interwałach czasowych dla traderów, wskaźnik SMI Ergodic jest w stanie generować pomocne sygnały handlowe. Linia sygnałowa, która wspomaga ten proces, to wykładnicza średnia ruchoma (EMA) samego wskaźnika SMI.

Obliczenia

Oto skrócony kod dla wskaźnika SMI Ergodic.

//cena (określana przez użytkownika, domyślnie cena zamknięcia)

//metoda = średnia ruchoma (określana przez użytkownika, domyślnie EMA)

//prevP = poprzednia cena

//abs = wartość bezwzględna

//ma = średnia ruchoma, index = numer bieżącej belki

//MT = więcej niż

//LT = mniej niż

prevP = cena[index-1];

change = price - prevP;

absChange = abs(price - prevP);

tempChange = ma(metoda, indeks, szybki okres, zmiana);

tempAbsC = ma(metoda, indeks, szybki okres, absChange);

tempChange = ma(metoda, indeks, powolny okres, zmiana tempa);

tempAbsC = ma(metoda, indeks, wolny okres, tempAbsC);

Wykres 1: SMI = tempChange / tempAbsC;

Wykres 2: SYGNAŁ = ma(metoda, indeks, sigPeriod, SMI);

//Sygnały

highSell = smi dla ostatniego sygnału sprzedaży, reset do max_negative przy każdym  sygnale kupna;

lowBuy = smi dla ostatniego sygnału kupna, reset do max_positive przy każdym sygnale sprzedaży;

sell=crossedBelow(SMI, SIGNAL) AND smi MT topGuide  ORAZ smi MT highSell;

buy=crossedAbove(SMI, SIGNAL) AND smi LT bottomGuide AND smi LT lowBuy;

Podsumowanie i na co zwracać uwagę

Aby kontrolować zarówno jakość, jak i ilość transakcji związanych z tym wskaźnikiem, trader powinien przyjrzeć się dostosowaniu górnej i dolnej prowadnicy Stochastic Momentum Index. Jeśli linia sygnału zostanie przekroczona przez SMI, oznacza to zmianę trendu. Sygnał sprzedaży jest wysyłany do inwestora, jeśli SMI znajduje się powyżej górnej prowadnicy, a następnie przecina się poniżej linii sygnału SMI. Odwrotnie, sygnał kupna jest wysyłany do inwestora, jeśli SMI znajduje się poniżej dolnej prowadnicy, a następnie przecina linię sygnału.

Podczas korzystania z tego wskaźnika 0, które można zobaczyć na wykresie, oddziela byki od niedźwiedzi. Byki są pokazane powyżej, a odniesienia do niedźwiedzi poniżej linii sygnału.

Streszczenie

Wskaźnik SMI Ergodic wykorzystuje linię sygnału w swojej analizie rynku i pokazuje podwójne średnie ruchome ceny minus cena poprzedniej ceny w dwóch ramach czasowych. Te ramy czasowe mogą być dostosowywane i resetowane przez tradera w oparciu o preferencje i potrzeby handlowe. Wskaźnik wyzwala pomocne sygnały transakcyjne dla tradera, aby pomóc mu w analizie rynku.