Formacja Rising Three Methods - Wzrostowa

Rising Three Methods to wzrostowa formacja pięciu świec, która oznacza kontynuację istniejącego trendu wzrostowego. Pierwsza świeca jest długa i zielona, po której następują trzy krótkie czerwone świece z ciałami w zakresie korpusu pierwszej świecy. Ostatnia świeca jest również zielona, długa i zamyka się powyżej zamknięcia pierwszej świecy. Ta decydująca piąta, mocno zwyżkowa świeca wskazuje, że niedźwiedzie nie były w stanie odwrócić wcześniejszego trendu wzrostowego i że byki odzyskały kontrolę nad rynkiem.

Niedźwiedzią wersją formacji Rising Three Methods jest formacja świecowa Falling Three Methods

Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, tj. może mieć znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią kroczącą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.  
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 i SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.  
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwie różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne formacje. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.