Wieczorna Gwiazda Doji - Spadkowa

Ta formacja świecowa jest odmianą formacji Gwiazdy Wieczornej. Jest niedźwiedzia i kontynuuje trend wzrostowy z długim, zielonym dniem świecy. Następnie następuje luka i świeca Doji i kończy się zamknięciem w dół. Zamknięcie byłoby poniżej punktu środkowego z pierwszego dnia. Jest bardziej niedźwiedzia niż zwykła formacja gwiazdy wieczornej z powodu istnienia Doji.

Bycza wersja formacji Evening Doji Star to tzw formacja świecowa Porannej Gwiazdy Doji

Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, tj. może mieć znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią kroczącą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.  
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 i SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.  
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwie różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne formacje. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.