Poranna Gwiazda Doji - Wzrostowa

Ta formacja świecowa jest odmianą formacji Gwiazdy Porannej. Trzydniowa, wzrostowa formacja odwrócenia, która składa się z trzech świec, będzie wyglądała mniej więcej tak: Pierwsza to długa czerwona świeca, która przedłuża obecny trend spadkowy. Następnie pojawia się Doji, która otwiera się luką spadkową. Potem pojawia się długa zielona świeca, która otwiera się luką w górę i zamyka powyżej środka korpusu pierwszego dnia. Jest bardziej bycza niż zwykła formacja gwiazdy porannej ze względu na istnienie Doji.

Niedźwiedzia wersja formacji Morning Doji Star to formacja świecowa Wieczornej Gwiazdy Doji

Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, tj. może mieć znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią kroczącą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.  
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 i SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.  
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwie różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne formacje. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.