Aligator Williamsa

Definicja

Wskaźnik Alligator Williamsa to wskaźnik śledzący trend, który opiera się na idei, że rynki finansowe i poszczególne papiery wartościowe zwykle rozwijają się w tempie niższym niż w zakresach bocznych. Wykorzystuje on wygładzone średnie ruchome do analizy trendów rynkowych. Wskaźnik został opracowany z myślą, że zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zwykle osiągają większe zyski, gdy rynek silnie się rozwija.

Historia

Wskaźnik Alligator Williamsa został wprowadzony przez doświadczonego tradera, Billa Williamsa. Williams był pionierem psychologii rynkowej i poglądu, że sentyment inwestorów i traderów może wpływać na wyniki rynkowe i późniejsze trendy.

Obliczenia

Wskaźnik Alligator Williamsa wykorzystuje wskaźnik prostej średniej ruchomej (SMA) w swoich obliczeniach, aby dodać więcej wygładzonych średnich do wyniku, które zwykle spowalniają punkty zwrotne wskaźnika. Wskaźnik wykorzystuje trzy wygładzone średnie ruchome (MA) ustawione na okresy, które są liczbami Fibonacciego: pięć, osiem i 13.

Obliczenie wskaźnika Alligator Williamsa przedstawia poniższa formuła:

Prosta średnia ruchoma (SMA): 

Następne wartości są następujące:

Definicje:

SUM1: Suma cen zamknięcia dla n okresów

PREVSUM: Wygładzona suma poprzedniego słupka

SMMA1: Wygładzona średnia ruchoma pierwszej belki

SMMA(i): Wygładzona średnia ruchoma bieżącej belki (nie obejmuje pierwszego słupka)

CLOSE(i): Bieżąca cena zamknięcia

n: Wybrany okres wygładzania

Trzy wykorzystywane średnie ruchome składające się na Alligatora działają na trzy różne sposoby: szczęki, zęby i usta/jama ustna. Te elementy otwierają i zamykają się w zależności od ich reakcji na zmieniające się trendy i zakresy handlowe. Przyjrzyjmy się trochę bardziej szczegółowo każdej funkcji wskaźnika Alligatora Williamsa

Szczęki. Szczęki Alligatora są przedstawione jako niebieska linia i zaczynają się od 13-belkowej wygładzonej średniej ruchomej. Linia jest wygładzana przez osiem słupków na kolejnych wartościach.

Zęby. Zęby aligatora są przedstawione jako czerwona linia i zaczynają się od 8-słupkowej SMMA. Linia jest wygładzana przez pięć słupków na kolejnych wartościach.

Usta/jama ustna. Wargi/usta aligatora są przedstawione jako zielona linia i zaczynają się od pięciobojowej SMMA. Linia jest wygładzana przez trzy kreski na kolejnych wartościach.

Wnioski

Wskaźnik Alligatora Williamsa jest doskonałym narzędziem wykorzystywanym w analizie technicznej. Wykorzystuje trzy wygładzone średnie ruchome do przedstawienia jasniejszego obrazu dla tradera w jego analizie rynku. Dodatkowo, wskaźnik stosuje zarówno zbieżność, jak i dywergencje, aby tworzyć przydatne sygnały handlowe. Szczęki aligatora inherentnie wykonują wolniejsze zwroty, podczas gdy usta/jama ustna wskaźnika wykonują szybsze zwroty.

Kiedy usta przecinają pozostałe linie w dół, oznacza to sygnały sprzedaży krótkiej. Jeśli usta przekraczają w górę, zwykle oznacza to sygnał kupna. Alligator często nazywany jest "śpiącym", gdy linia przecina się w dół i "budzącym się", gdy przecina się w górę.

Na co zwracać uwagę

Istnieją inne terminy, które traderzy i inwestorzy powinni znać i na nie uważać, korzystając z tego wskaźnika. Przedstawimy je trochę poniżej.

"Jedzenie z szeroko otwartymi ustami". Ten zwrot odnosi się do trzech linii wskaźnika Williamsa Alligatora rozciągających się i poruszających się w górę lub w dół, aby określić okresy handlowe. Okresy te są specyficzne dla zarządzania długimi lub krótkimi pozycjami.

"Sycenie". Ten zwrot odnosi się do linii wskaźnika i kiedy zbiegają się w wąskie pasma. Jeśli linie przesuwają się w kierunku bardziej poziomego ułożenia, może to potencjalnie oznaczać, że trend dobiega końca. To ostrzega tradera o możliwym dostosowaniu pozycji handlowej i utrzymaniu dochodowego wyniku.

"Śpiący". Ten zwrot odnosi się do niezwykłej nieregularności na rynku, gdzie wskaźnik wysyła fałszywe sygnały pozytywne w wysokim tempie. Jest to wyjaśnione poniżej w sekcji "Ograniczenia".

Ograniczenia

Jak już wspomniano powyżej, wskaźnik Williams Alligator jest znany z wywoływania fałszywych sygnałów, gdy trzy linie przecinają się między sobą. Może to się często zdarzać i jest zwykle spowodowane niestabilnymi warunkami rynkowymi. Nazywa się to "śpiączką". Co powinni zrobić inwestorzy, jeśli ich wskaźnik jest "śpiący"? Williams zaleca inwestorom, aby poczekali na bocznej linii. Jest to jedna z głównych wad wskaźnika, ponieważ zbyt wiele sygnałów przebudzenia w dużym zakresie najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem, co może skończyć się wyzwoleniem piły. To wtedy cena widzi ekstremalny zwrot kierunkowy, który może zmienić transakcje i trendy.

Podsumowanie

Wskaźnik Williams Alligator jest wskaźnikiem podążającym za trendem, który wykorzystuje wygładzone średnie kroczące do analizy trendów rynkowych i zapewnia gładsze wyniki do ogólnej analizy. Widać to wyraźnie w obliczeniach wskaźnika. Aligator jest podzielony na trzy główne części: szczękę, zęby i usta. Każdy czynnik ma różne znaki ostrzegawcze, które ostrzegają tradera o zmianie trendu rynkowego.