Wolumen

Definicja

Wskaźnik wolumenu służy do pomiaru, jaka część danego aktywa finansowego została objęta obrotem w określonym czasie. Na przykład w przypadku akcji wolumen mierzy się akcjami będącymi w obrocie. W przypadku kontraktów futures wolumen opiera się bardziej na liczbie kontraktów. Patrząc na wzorce wolumenu w czasie, inwestorzy mogą lepiej zrozumieć mocne strony wzrostów i spadków akcji, a także ogólnie rynków.

Podstawowe informacje

Jak wspomniano wcześniej, wskaźnik wolumenu może mierzyć zarówno liczbę akcji w obrocie na giełdzie, jak i liczbę kontraktów w obrocie na rynkach kontraktów terminowych i opcji. Wskaźnik ten może sygnalizować traderom zmiany w aktywności i nastrojach na rynku, a także aktywność handlową danego aktywa.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na wielkość w kontekście trendów rynkowych. Jednoczesny spadek ceny i wzrost wolumenu mogą wskazywać na początek trendu spadkowego. Jeśli cena osiąga nowe szczyty lub dołki, a wolumen spada, może to oznaczać, że nastąpi odwrócenie trendu.

Istnieje wiele wskaźników analizy technicznej opartych na wolumenie, na przykład wskaźnik Klingera, On Balance Volume indicator oraz Volume Weighted Average Price.

Czego szukać

Podczas korzystania ze wskaźnika opartego na wolumenie (a w szczególności podczas analizy samego wolumenu), istnieje kilka sposobów określenia, jak silny lub słaby jest ruch na rynku. Wielu traderów decyduje się na wykorzystanie silnych ruchów i ignorowanie słabych lub celowe wejście w pozycję w kierunku przeciwnym do słabego ruchu. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą pomóc w analizie wolumenu w celu podejmowania decyzji handlowych.

Potwierdzenie trendu. Wzrostowi aktywów czasami towarzyszy wzrost wolumenu. Wynika to z „entuzjazmu” nabywców, którzy chcą mieć coraz więcej akcji. Od czasu do czasu pojawia się też zjawisko odwrotne – wzrost ceny i spadek wolumenu, co może świadczyć o mniejszym zainteresowaniu ludzi, a nawet zapowiadać odwrócenie trendu. Należy pamiętać, że wzrost lub spadek cen przy małym wolumenie nie mają większego znaczenia. To nie jest wystarczająco silny sygnał transakcyjny, aby zacząć podejmować jakiekolwiek działania. Z drugiej strony wzrost lub spadek cen przy dużym wolumenie może sygnalizować fundamentalne zmiany na rynku, a także czas na podjęcie działania przez tradera.

Wolumen i wyczerpujące ruchy cenowe. Takie ruchy występują niezależnie od tego, czy rynek znajduje się w okresie wzrostu czy spadku. Wyczerpujące ruchy cenowe to gwałtowne zmiany cen, którym towarzyszy wzrost wolumenu. Między innymi mogą być oznaką końca obecnego trendu. Czasami zdarza się, że traderzy, którzy zbyt długo czekali na swój moment na początku ruchu cenowego, boją się przegapić jeszcze więcej ruchu i w efekcie jednocześnie wchodzą w rynek, gdy jest on na szczycie. To wyczerpuje liczbę kupujących (stąd nazwa). Ponadto zmienność i zwiększony wolumen mogą być wynikiem spadających cen, próbujących wyprzeć wielu traderów, gdy uczestników jest zbyt wielu. Wszystko to dzieje się na dole rynku. Po takich skokach następuje spadek wolumenu, jednak w zależności od analizowanego okresu może się on zmienić w ciągu kilku dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Wolumen i zmiany kierunku ceny rynkowej. Zmieniające się kierunki cenowe często można wykryć za pomocą wskaźnika wolumenu. Może się to zdarzyć po długich wzrostach lub spadkach cen, gdy ruch cenowy jest niewielki, ale wolumen jest znacznie zwiększony. Takie zjawisko może wskazywać na potencjalne odwrócenie kierunku ruchu na wykresie.

Wybicie wolumenu i ceny (prawdziwe i fałszywe). Wzrost wolumenu w połączeniu z przełamaniem zakresu lub inną formą wykresu wskazuje na siłę ruchu. Jeśli wolumen nieznacznie się zmienił lub nawet spadł podczas wybicia, może to wskazywać na brak zainteresowania i wysokie prawdopodobieństwo fałszywego wybicia.

Wolumen i historia wolumenu. Wolumen należy rozpatrywać łącznie z jego obecną i niedawną historią. Im nowsza, tym bardziej trafne, a tym samym skuteczniejsze w analizie, będą dane, 

Podsumowanie

Wskaźnik wolumenu mierzy całkowitą kwotę instrumentu finansowego, który był przedmiotem obrotu w danym okresie. Wolumen mierzony jest w udziałach, którymi handluje się akcjami, natomiast w przypadku kontraktów terminowych opiera się na liczbie kontraktów. Wykorzystanie wskaźników opartych na wolumenie pomaga traderom lepiej zrozumieć, jak silny jest wzrost i spadek zarówno instrumentów, jak i samych rynków. Wolumen świetnie nadaje się do badania trendów i istnieje wiele sposobów wykorzystania go do tego celu. Pomaga on również dokładniej określić dynamikę rynku i może potwierdzić założenia dotyczące ruchów cen w przypadkach, w których mogą one wskazywać na odwrócenie.