Indeks Wigoru Względnego

Definicja

Relative Vigor Index (RVI) opiera się na prawdopodobieństwie zamknięcia cen powyżej ceny otwarcia w przypadku trendów wzrostowych i podobnie, zamknięcia poniżej ceny otwarcia w przypadku tendencji spadkowych. Indeks względnego wigoru porównuje cenę zamknięcia papieru wartościowego lub składnika aktywów z jego przedziałem handlowym.

Obliczenia

Aby obliczyć wskaźnik względnego wigoru (RVI), postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi pod poniższym wzorem.

Definicje:

a = Zamknięcie−Otwarcie

b = Zamknięcie−Otwarcie jeden słupek przed a

c = Zamknięcie−Otwarcie jeden słupek przed b

d = Zamknięcie−Otwarcie jeden słupek przed c

e = Szczyt−Minimum słupka a

f = Szczyt −Minimum słupka b

g = Szczyt −Minimum słupka c

h = Szczyt −Minimum słupka d

i = wartość RVI jednego słupka wcześniej

j = wartość RVI jeden słupek przed i

k = wartość RVI jeden słupek przed j

N = minuty/godziny/dni/tygodnie/miesiące

  1. Aby rozpocząć, zacznij od wybrania okresu N do zbadania w celu przyszłych obliczeń. 
  2. Po wybraniu okresu musisz określić wartości otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia dla bieżącego słupka, który analizujesz.
  3. Następnie musisz określić w swoich obliczeniach wartości otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia dla okresów wstecznych przed bieżącym słupkiem.
  4. Po wykonaniu tej czynności przejdź do obliczenia prostych średnich kroczących licznika i mianownika w okresie N wybranym w kroku 1.
  5. Następnie podziel wartość licznika od mianownika.
  6. Ostatnim krokiem jest wzięcie wyniku i umieszczenie go w równaniu linii sygnałowej. Narysuj to na wykresie, a otrzymasz wynik obliczeń, którego potrzebujesz.

Wnioski

Zamiast oscylować wzdłuż trendu, wskaźnik względnego wigoru (RVI) oscyluje wzdłuż linii środkowej, przechodząc wyżej lub niżej niż sama linia. Wszelkie rozbieżności występujące między RVI a ceną wskaźnika wskazują na zmianę trendu lub swego rodzaju odwrócenie. Na przykład trader lub inwestor może użyć wskaźnika RVI, aby pomóc im zidentyfikować wszelkie potencjalne zmiany trendu, badając rozbieżności z obecną ceną i dalej wykorzystując wskaźnik do określenia punktów wejścia i wyjścia z rynku za pomocą innej analizy technicznej wskaźniki i wzorce wykresów.

Istnieją różne rodzaje popularnych sygnałów transakcyjnych, których można używać z Indeksem Względnego Wigoru, przy czym dwa najczęściej używane to Dywergencje RVI i Przecięcia RVI.

Dywergencja RVI oznaczają rozbieżności między wskaźnikiem a jego ceną. Ta rozbieżność sugeruje, że w najbliższym czasie nastąpi zmiana trendu, szczególnie w odniesieniu do kierunku trendu wskaźnika. Na przykład, jeśli cena akcji rośnie, a wskaźnik RVI również spada poniżej linii środkowej, Dywergencja RVI przewiduje, że akcje odwrócą się w kierunku trendu w krótkim okresie.

Przecięcia RVI są wiodącymi wskaźnikami przyszłego kierunku cen i pomagają określić, czy przecięcie będzie bycze, czy niedźwiedzie, w zależności od jego pozycji powyżej lub poniżej linii sygnału. Jeśli przecięcie znajduje się powyżej linii sygnału, oznacza to wzrostowy wskaźnik. Jeśli zwrotnica znajduje się poniżej sygnału, oznacza to spadkowy wskaźnik.

Na co zwracać uwagę

Indeks względnego wigoru porównuje zamknięcie z otwarciem. Jest to wyśrodkowany oscylator, który porusza się wokół linii środkowej, a nie ceny. Jest wyświetlany powyżej lub poniżej wykresu cen i najlepiej jest go używać z innymi wskaźnikami analizy technicznej i formacjami wykresów, aby uzyskać najlepsze i najbardziej zyskowne wyniki.

Ograniczenia

RVI zwykle działa lepiej na rynkach, które wykazują tendencję, ponieważ wydaje się generować fałszywe sygnały i dane, gdy jest stosowany na rynkach o ograniczonym zakresie. Jednym ze sposobów, w jaki inwestor może dążyć do poprawy wyników RVI, jest ustalenie długoterminowych okresów wstecznych. Zmniejszy to wpływ krótkoterminowych kontrtrendów na ogólne dane i usunie krótkoterminowe zmiany z odczytów danych.

Podsumowanie

Indeks względnego wigoru to wskaźnik analizy technicznej, który analizuje i mierzy siłę i kierunek trendu, porównując cenę zamknięcia papieru wartościowego z jego przedziałem handlowym, gdzie wyniki są następnie wygładzane i wykorzystywane w dalszej analizie. RVI Divergences i RVI Crossovers to dwa najpopularniejsze sygnały transakcyjne do wykorzystania pod wskaźnikiem RVI i najlepiej nadają się do analizy danych z trendów rynkowych.