Wskaźnik Vortex

Definicja

Wskaźnik Vortex składa się z dwóch linii oznaczających trend wzrostowy (VI+), zwykle przedstawiany jako zielona, oraz trend spadkowy (VI-), zwykle przedstawiany jako czerwona. Ten wskaźnik jest szczególnie używany do określania odwrócenia trendu i potwierdzania obecnych trendów i kierunku.

Historia 

Opracowany zarówno przez Etienne Botesa, jak i Douglasa Siepmana, Wskaźnik Vortex został po raz pierwszy przedstawiony w wydaniu „Technical Analysis of Stocks& Towary” magazyn. 

Obliczenia

Wskaźnik Vortex składa się z czterech głównych części do obliczeń. Poniżej omówimy te sekcje bardziej szczegółowo.

Rzeczywisty zasięg (TR) to największa z następujących wartości:

 • Aktualny szczyt - obecny dołek
 • Obecne szczyt – poprzednie zamknięcie
 • Obecne dołek – poprzednie zamknięcie

Ruch trendu wzrostowego i spadkowego można określić za pomocą następujących obliczeń linii trendu. Warto również zauważyć, że są one zwykle wyświetlane pod wykresem świecowym. 

 • VM+ = wartość bezwzględna aktualnego maksimum - wcześniejszego minimum
 • VM- = wartość bezwzględna aktualnego niskiego - wcześniejszego wysokiego

Długość parametru (n) jest wynikiem preferencji tradera. Traderzy często wybierają parametry między 14 a 30 dniami. Obliczenia długości parametru są następujące:

 • Suma rzeczywistego zakresu ostatnich n okresów (VM+ i VM-)
 • Suma ostatnich n okresów’ rzeczywisty zakres = SUMA TRn
 • Suma ostatnich n okresów’ VM+ = SUMA VMn+
 • Suma ostatnich n okresów’ VM- = SUMA VMn-

Tworzenie linii trendu VI+ i VI-. Traderzy będą musieli użyć następujących formuł, aby obliczyć dwie linie trendu wskaźnika Vortex. Powtarzając ten proces codziennie, uformują się linie trendu.

 • VIn+ = SUMA VMn+ / SUMA TRn
 • VIn- = SUMA VMn- / SUMA TRn

Wnioski i na co zwracać uwagę

Wskaźnika Vortex najlepiej używać z innymi wskaźnikami, narzędziami i formacjami trendów odwrócenia, które pomagają wspierać sygnał odwrócenia.

Trendy wzrostowe lub sygnały kupna pojawiają się, gdy linia VI+ znajduje się poniżej linii VI-, a następnie przecina się powyżej VI-, tworząc górną linię trendu.

Trendy spadkowe lub sygnały sprzedaży pojawiają się, gdy linia VI- znajduje się poniżej linii VI+, a następnie przecina powyżej VI+, tworząc górną linię trendu.

Ogólną zasadą jest, że linia trendu, która znajduje się na szczycie, zazwyczaj określa pozycję instrumentu zabezpieczającego (trend wzrostowy lub spadkowy). 

Ograniczenia

Traderzy powinni zachować ostrożność podczas korzystania ze wskaźnika Vortex, ponieważ przecięcia VI + i VI- mogą czasami powodować wyzwalanie wielu fałszywych sygnałów handlowych. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy akcja cenowa jest niestabilna i nie można jej przeciwdziałać za pomocą wskaźników lub narzędzi wygładzających. Aby temu zaradzić, wielu traderów uznało za pomocne dostosowanie stosowanych okresów w celu zmniejszenia liczby wysyłanych fałszywych sygnałów. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, spróbuj zmodyfikować ustawienia wskaźnika i dostosować okres, aby sprawdzić, czy przyniesie to lepszy wynik.

Podsumowanie

Wskaźnik Vortex opiera się na dwóch liniach trendu, VI+ i VI-, które oznaczają odpowiednio trend wzrostowy i spadkowy na obecnym rynku. Ten wskaźnik może pomóc w określeniu odwrócenia trendu i potwierdzeniu aktualnych trendów i kierunku, podkreślonych w pozycji linii trendu względem siebie.