Zasady dotyczące praw autorskich i dozwolonego użytku

W żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać treści wymienionych lub pochodzących z produktu, na którego wykorzystanie nie masz licencji. W żadnym wypadku nie transmituj treści chronionych prawem autorskim lub niezgodnych z określonymi w tym dokumencie zasadami dozwolonego użytku. 

Wszelkie treści naruszające te zasady mogą zostać usunięte, a ponadto na określone konto lub jego właściciela może zostać nałożona kara.